Serdecznie zapraszamy na przesłuchania do chóru.
W celu umówienia spotkania proszę się kontaktować z Dyrygentem Martą Stós.

Kontakt
tel. 501 322 695; e-mail: marta.stos@pk.edu.pl

Rekrutacja
Budynek „Areszt” (Muzeum PK), ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
pok. 1.01

Próby
Próby odbywają się w budynku Wydziału Architektury
ul. Warszawska 24, p. III, sala 306

wtorki oraz czwartki: 19.00 – 21.00 (S, A, T, B)